Merk
Categorie
 

ALGEMENE HUISREGELS SKINS COSMETICS

We heten je van harte welkom in de (e)boutiques van Skins Cosmetics. Wanneer je een (e)boutique binnenstapt, worden je zintuigen geprikkeld door uitzonderlijke cosmetica-, interieur en verzorgingsproducten en verfijnde parfums. We willen deze beleving zo uniek mogelijk maken en iedereen draagt hieraan bij. Dit geldt voor zowel onze medewerkers als onze klanten. Samen proberen we hinder en overlast te voorkomen door de volgende huisregels na te leven. Deze regels gelden altijd bij het bezoeken van onze (e)boutiques.

Gedrag

 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Skins Cosmetics heeft haar producten zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Bij het afgaan van het poortalarm word je verzocht jezelf te melden bij een van onze medewerkers.
 • Het is verboden om geprepareerde middelen, zoals tassen, jassen, kinderwagens, magneten, on koppelaars de boutique in te brengen.
 • Ongewenste intimiteiten, agressie en racisme zijn niet toegestaan.
 • Hinderlijk gedrag en/of overlast veroorzaken kan leiden tot een winkelontzegging.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Roken in de boutique is verboden.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom, mits onder toezicht van een volwassenen.
 • Kinderen mogen niet rennen of stoeien in de boutique.

Veiligheid
 • Beveiligingscamera’s zijn er voor de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten, maar worden ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. Skins Cosmetics gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.
 • Er is tassencontrole mogelijk bij het betreden en verlaten van de boutique. Indien je niet wenst mee te werken aan deze controle, kan de toegang tot de winkel je worden ontzegd.
 • Wij doen aangifte bij de politie als er sprake is van bedreiging, ongewenste intimiteiten, intimidatie van medewerkers, diefstal of het uitgeven van vals geld.
 • Skins Cosmetics legt elke dief een civielrechtelijke boete op van € 181 voor het oponthoud en de overlast.
 • Skins Cosmetics controleert als standaardprocedure al het geld op echtheidskenmerken.
 • Skins Cosmetics rondt contante betalingen af op 0,05 euro.
 • Betalingen met contanten worden geaccepteerd tot € 9.999 per klant.
 • Medewerkers romen het geld tijdig en vaak af en hebben geen toegang tot de kluis.
 • Het is toegestaan om per artikel maximaal zes stuks aan te kopen. Voor meer dan zes stuks en/of zakelijke aankopen gelieve contact op te nemen via [email protected].
 • Skins Cosmetics is niet aansprakelijk voor eigendommen van klanten die ze zelf kwijtraken.
 • Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de politie worden ingeschakeld.
 • Skins Cosmetics heeft de mogelijkheid haar klanten (e)een (landelijke) winkelontzegging voor de duur van maximaal 12 maanden op te leggen wanneer de huisregels niet worden nageleefd.

Privacy
 • Het filmen van personen (klanten en/of medewerkers) is slechts toegestaan met toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 • Klanten van Skins Cosmetics moeten altijd geïdentificeerd kunnen worden. Het gezicht dient om die reden waarneembaar te zijn. Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld de capuchon of helm op te houden.
 • Filmen met verborgen camera’s is in beginsel verboden, o.a. op grond van art. 139f en g Wetboek van Strafrecht.
 • Het heimelijk filmen van personen is in strijd met het recht op privacy.
 • Professioneel filmen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Skins Cosmetics.

Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd door Skins Cosmetics.