Merk
Categorie
 

SKINS BOUTIQUE ERVARING

Omgangswaarden Skins boutiques Welkom in de (e-)boutique van Skins, wat fijn dat je er bent. Wanneer je onze wereld binnenstapt, raken we je zintuigen met onze prachtige parfum- home en skincare collectie. Samen zorgen we voor de beste ervaring voor iedereen, daarom vragen we graag je aandacht voor de onderstaande omgangswaarden. Deze gelden voor zowel medewerkers als klanten van Skins, bij ieder (digitaal) bezoek. 


Gedrag 

 • De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Skins producten zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Wanneer het poortalarm afgaat, vragen we je om jezelf kenbaar te maken bij een van onze medewerkers.
 • Het is niet toegestaan om geprepareerde middelen zoals tassen, jassen, kinderwagens, magneten en koppelaars mee te nemen in de boutiques.
 • Ongewenste intimiteiten, agressie en racisme zijn niet toegestaan.
 • Hinderlijk gedrag en/of het veroorzaken van overlast kan leiden tot een winkelontzegging.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Er mag niet gerookt worden in de boutiques. Kinderen onder 12 jaar zijn welkom in het gezelschap van een volwassene. 
 • Kinderen bewaren rennen en stoeien voor buiten de boutiques.


Veiligheid

 • In de boutiques hangen beveiligingscamera’s om de veiligheid van medewerkers en klanten te waarborgen. Deze worden gebruikt voor de opsporing van delicten. Skins gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.
 • Bij het betreden en verlaten van de boutiques kunnen onze medewerkers een tassencontrole uitvoeren. Indien je niet wenst mee te werken aan deze controle, kan de toegang tot de boutiques ontzegd worden.
 • Als er sprake is van bedreiging, ongewenste intimiteiten, intimidatie, diefstal of het uitgeven van vals geld, doet Skins aangifte bij de politie. 
 • Skins legt bij iedere diefstal een civielrechtelijke boete van € 181 op voor oponthoud en overlast. 
 • Skins controleert als standaardprocedure contant geld op echtheidskenmerken.
 • Skins rondt contante betalingen af op 0,05 euro.
 • Betalingen met contanten worden geaccepteerd tot € 9.999 per klant.
 • Medewerkers romen het geld tijdig en vaak af en hebben geen toegang tot de kluis. 
 • Het is toegestaan om per artikel maximaal zes stuks aan te kopen. Voor meer dan zes stuks en/of zakelijke aankopen vragen we je om contact op te nemen via [email protected].
 • Skins is niet aansprakelijk voor eigendommen van klanten die ze zelf kwijtraken.
 • Wanneer de omgangswaarden niet opgevolgd worden, kunnen medewerkers de politie inschakelen.
 • Skins heeft de mogelijkheid haar klanten een (landelijke) winkelontzegging voor de duur van maximaal 12 maanden op te leggen wanneer de omgangswaarden niet worden nageleefd.

Privacy

 • Het filmen van personen (klanten en/of medewerkers) is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 • Klanten van Skins moeten altijd geïdentificeerd kunnen worden. Het gezicht dient om die reden waarneembaar te zijn. Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld de capuchon of helm op te houden.
 • Filmen met verborgen camera’s is in beginsel verboden, o.a. op grond van art. 139f en g Wetboek van Strafrecht.
 • Het heimelijk filmen van personen is in strijd met het recht op privacy.
 • Professioneel filmen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Skins.

De bovenstaande omgangswaarden kunnen op ieder moment aangevuld en/of gewijzigd worden door Skins.